Plass Sagsassistent

Hos Plass Data har vi netop lanceret Plass Sagsassistent, som du f.eks. kan benytte, såfremt du i en periode har ekstra travlhed, overvejer at ansætte ny sagsbehandler, bliver ramt af sygdom, eller hvis du bare ønsker mere tid i marken.

Plass Sagsassistent en er fleksible ordning uden binding, hvor du vælger, hvad vi skal hjælpe med – og i hvor høj grad vi skal hjælpe. Du er ikke bundet af et abonnement og betaler kun for de ydelser, som du har valgt.

Vi kan bl.a. være behjælpelige med følgende:

Førsalg

- oprettelse af sagen bl.a.:
Indhente relevante dokumenter og ejendomsdata
Indføre eksisterende panthæftelser
Klargøre sagen til købsaftale med relevante fraser
Løbende opdatering af sagen

Eftersalg

- ekspedition af sagen, når købsaftale er underskrevet af begge parter bl.a.:
Godkendelse af skøde, påtegninger mv.
Godkendelse af refusionsopgørelse
Opfølgning på frister for udbetaling og garantistillelse
Tilse at kriterier for nøgleoverdragelse er opfyldt
Opfølgning på frigivelse af købesummen
Afslutning af sagen

Berigtigelse

- af handelen bl.a.:
Udarbejdelse samt tinglysning af skøder
Udarbejdelse af refusionsopgørelse
Udarbejdelse samt tinglysning af påtegning samt debitorskifte på ejerpantebrev

Priseksempel på Plass Sagsassistent

Førsalg

Villa/Ejerlejlighed
2.900,-

Bolig-landbrug
4.900,-

Grund
2.400,-

Andel
2.900,-

Eftersalg

Villa/Ejerlejlighed
2.900,-

Bolig-landbrug
2.900,-

Grund
2.400,-

Andel
1.900,-

Førsalg+Eftersalg

Villa/Ejerlejlighed
4.800,-

Bolig-landbrug
6.800,-

Grund
4.300,-

Andel
4.300,-

Vil du vide mere ?

Ring eller skriv til os, såfremt du ønsker at vide mere om Plass Sagsassistent eller aftale et møde:

Tlf: 59 45 50 30
Mail: sc@plass.dk

På mødet får du mere information om Plass Sagsassistent samt priser.
Vi afstemmer forventninger og behov, og når de tekniske forhold er på plads, er vi klar til, på fjernbasis, at være din nye sagsassistent.

Bestil en demo